Piątek, 27 Kwiecień 2018r.

O nas

O nas

Nasze Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2001 r. mając na celu integrację środowiska gospodarczego miasta Chorzowa ponad wszelkimi podziałami.

Aktywność Stowarzyszenia i poparcie przedsiębiorców od pierwszych dni działalności, pozwoliły nam na nawiązanie owocnych kontaktów z wieloma instytucjami o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Kontakty z takimi organizacjami jak Business Center Club oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach pozwala nam na docieranie ze swoimi opiniami, spostrzeżeniami i protestami na szczebel centralny.

Inicjatywą Stowarzyszenia było rozpisanie konkursu „Chorzowski Przedsiębiorca Roku” pod patronatem Międzynarodowego Forum Liderów Biznesu Księcia Walii (IBLF). W roku 2011 odbył się dziewiąty finał konkursu. Gala odbywa się zwykle w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Najważniejszą chwilą tej uroczystości jest wręczenie nagród zwycięzcom. Oprócz statuetek są to zawsze nagrody fundowane przez sponsorów - reklama w prasie brytyjskiej (dla Eksportera Roku), audyt finansowy (dla Usługodawcy Roku), szkolenie w Akademii Kurta Schellera, wieloletniego szefa kuchni w hotelu Sheraton w Warszawie (dla Gastronoma Roku), udział w projekcie „Czysty Biznes” (dla Handlowca Roku). Przyznawane jest także Wyróżnienie Honorowe za propagowanie idei przedsiębiorczości. Jednym z jego laureatów jest prof. Jerzy Buzek.

Stowarzyszenie angażuje się w organizację przedsięwzięć charytatywnych, a także turniejów sportowych dla przedsiębiorców. Priorytetem naszej działalności pozostaje jednak organizacja szkoleń i seminariów dla przedsiębiorców. Wspólnie z Uniwersytetem Śląskim zorganizowaliśmy seminarium na temat „Korzyści z przejrzystych działań w biznesie”. Współpraca z chorzowskim Centrum Przedsiębiorczości i Bankiem Zachodnim WBK zaowocowała seminarium na temat sposobów finansowania przedsiębiorstw, a wspólnie z Urzędem Miasta Chorzów zorganizowaliśmy seminarium na temat zasad w przetargach publicznych.

Organizujemy panele dyskusyjne z przedstawicielami urzędów mających wpływ na działalność gospodarczą w mieście, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy.

Planujemy stworzenie projektu specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa pracy w UE czy wdrażania systemów jakości, który ma być finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W marcu 2011 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zdecydowało o zmianie statutu organizacji, wpisując do dokumentu możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Podjęto ponadto decyzję o zmianie nazwy organizacji na Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzów.